Privacy policy

PRIVACYVERKLARING Denda Games BV te Hengelo
versienummer: 24-05-2018

Inleiding

Dit is de privacyverklaring van Denda Games B.V. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan
met de persoonsgegevens die wij verkrijgen van onze afnemers van producten of diensten via deze
website of via andere dan elektronische communicatie. Onze verwerkingen zijn aangemeld bij het
College bescherming persoonsgegevens onder nummer M1347484.

Verzamelde gegevens

– Als u zich aanmeldt voor deze website, iets bestelt of reserveert wordt u gevraagd naam,
adres-, bank- en betaalgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de
volgende doeleinden: – het verlenen en factureren van onze diensten;
– afhandeling van uw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
– informeren over producten en diensten van onszelf en van andere, op basis van uw
persoonlijke voorkeuren geselecteerde ondernemingen; als u geen prijs stelt op deze
informatie kunt u dat aangeven op uw persoonlijke instellingenpagina of kunt u contact
opnemen met onze helpdesk (helpdesk@denda.com);
– verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.
Daarnaast vragen wij u om gegevens over uw werk, functie, leeftijd en interesses. Deze gegevens
gebruiken wij om een beter beeld te krijgen van onze klanten en om onze dienstverlening en website
te ontwikkelen en aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Tenslotte leggen wij informatie
vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken,
alsmede voor de beveiliging van onze website.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw
computer.
Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over uw bestellingen op te slaan. Ook
wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven
voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat
geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens, zoals eventueel verstrekte
creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen
cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle
mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 Mei 2018 treedt de nieuwe AVG in werking. AVG is een afkorting van Algemene Verordening
Gegevensbescherming en is de Nederlandse variant van de GDPR wet ook wel “General Data
Protection Regulation” genoemd. Deze wetgeving treedt op 25 Mei 2018 in werking en geldt voor
alle Europese landen.

Toestemming van de gebruiker
U als gebruiker geeft bij de registratie van een nieuw account op onze website toestemming om uw
gegevens te verzamelen. Tevens geeft u toestemming via een opt-in om nieuwsbrieven te verzenden.

Bescherming van uw gegevens
Denda Games gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Alle gegevens worden beveiligd opgeslagen en
er wordt een register met alle verwerkingen bijgehouden. Daarnaast wordt bij een eventueel digitaal
lek direct melding gemaakt bij u als gebruiker en bij het meldpunt van de Autoriteit
Persoonsgegevens.

Rechten voor u als gebruiker
U als gebruiker heeft het recht om uw opgeslagen gegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen en
om uw gegevens te laten verwijderen. U kunt dit allemaal uitvoeren in uw gebruikersaccount op
onze website. De gegevens die hier weergegeven worden zijn ook de gegevens die in onze database
zijn verwerkt.

Gegevensverstrekking aan derden
Denda Games zal nooit uw gegevens verstrekken aan derde partijen voor marketingdoeleinden.
Gegevens worden uitsluitend gebruikt om u de beste ervaring te bieden van ons platform.

Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Denda Games B.V., kan het voorkomen dat een of meer
onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan derden. In dat geval zullen ook
de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Doorgifte naar landen buiten de EU

Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat uw gegevens worden doorgegeven
(naar servers van) aan ons gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten
Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet eenzelfde
bescherming biedt als in de Europese Unie. Wij zullen echter altijd passende maatregelen nemen om
te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen op uw
persoonlijke instellingenpagina. Als u wilt weten welke gegevens wij van u hebben vastgelegd of als u
uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met onze helpdesk via helpdesk@denda.com

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze
pagina.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacy beleid, kunt u een e-mail sturen naar
onze klantenservice via helpdesk@denda.com